Žaidimas CURATE / Šaltiniai / Home page - DigCur

CURATE: Skaitmeninės priežiūros specialisto žaidimas Atsisiųsti gali visi DigCurV Tinklo nariai.

Žaidimas CURATE yra sukurtas kaip pratybų priemonė, paskatinanti žaidėjus įsijausti į skaitmeninimo ir išsaugojimo projektų scenarijus ir susipažinti su įvairiais veiksniais bei iššūkiais, kylančiais institucijai vykdant skaitmeninių objektų išsaugojimo ir priežiūros darbus.

Prisijunkite arba registruokitės kaip projekto Tinklo nariai. Naujai užsiregistravusiems bus išsiųstas elektroninis laiškas su registracijos patvirtinimu. Jums bus suteikta galimybė atsisiųsti žaidimą, kurį sudaro:

 • Pristatymas Susipažinkite – žaidimas CURATE
 • Žaidimo lenta (PDF)
 • Žaidimo kortelės (PDF)
 • Informacija apie žaidimą (PDF)
 • Taisyklės (PDF)
 • Užrašų lapas ir baigiamieji klausimai (PDF)

Maloniai paprašytume visų Tinklo narių, kurie išbandė šį žaidimą, užpildyti (anonimiškai) žaidimo užrašų lapą ir išsiųsti jį iinfo@digcur-education.org. Tuo prisidėsite prie tolimesnės DigCurV mokymų programos modelio plėtros.

Dėkojame, kad domitės!
DigCurV komanda

 • Sveiki atvykę į CURATE
 • Apie žaidimą
 • Žaidimo eiga

Game Cards Preview

DigCurV Cards
 • Jūs sėkmingai archyvavote savo kolekciją!

  Eikite į artimiausią kampinį langelį.

 • Pašalinkite skaitmeninės priežiūros specialistui iškilusius sunkumus be kliūčių!

 • Jūs sulaukėte veiklos strategijos formuotojų ir vadovų palaikymo ilgalaikio skaitmeninio išsaugojimo ir prieigos klausimais.

  Paeikite du langelius į priekį.

 • Jūs užsitikrinote finansavimą skaitmeninti dalį jūsų kolekcijos.

  Į ką reikėtų atkreipti didžiausią dėmesį prieš pradedant projektą?

 • Kokie, jūsų nuomone, vadybininkų, dirbančių skaitmeninės priežiūros srityje, mokymai ir kvalifikacija yra svarbiausi?

 • Jūsų projekto finansavimas leidžia įdarbinti tris papildomus žmones.

  Kokius specialistus priimti?

 • Jūs sekėte gerosios praktikos pavyzdžiais, jūsų skaitmenintas turinys atitinka standartus ir buvo sėkmingai archyvuotas. Sveikiname!

  Turinį galima dar kartą naudoti kitame jūsų projekte. Kokie to nauda?

 • Jūsų žinios ir įgūdžiai padėjo įsigyti tinkamas paslaugas, ir jūsų projektas duoda aukštus kokybės rezultatus.

  Ką jūs galėtumėte patarti naujai paskirtiems panašių projektų vadovams?

Prev Next
Caution Cards
 • Jums reikia apsispręsti, ar patiems pirkti projektui specializuotą įrangą, ar įsigyti paslaugas iš šalies. Jums turi būti patarta, koks pasirinkimas naudingiausias jūsų projektui

  Į ką kreiptumėtės prašydami patarimo?

 • Jums reikia pasamdyti techninį specialistą darbui projekte. Ši sritis jums nėra žinoma.

  Kaip jūs įvertinsite, ar kandidatų kvalifikacija atitinka projekto poreikius?

 • Jūs paskelbėte, kad ieškote žmonių dirbti projekte, tačiau nepaisant ekonominės krizės, jūs negalite nieko įdarbinti, nes nė vienas iš kandidatų neturi techninių įgūdžių, kurių jums reikia.

  Ką dar jūs galite padaryti?

 • Esant dabartinei ekonominei situacijai sunku rasti nuolatinį finansavimą. Gali būti, kad projektas nebebus vykdomas, kai finansavimas pasibaigs.

  Ką jūs galite padaryti, kad išsaugotumėte kolekciją?

 • Praėjus penkeriems jūsų skaitmeninimo projekto vykdymo metams, sužinote, kad buvo atsisakyta archyvavimo formato standarto, kurio laikėsi bendruomenė, ir rekomenduojamas naujas standartas.

  Ką jūs darysite?

 • Jūs esate skaitmeninės priežiūros projekto vadovas, vienas iš finansuojamų partnerių atsisako bendradarbiauti.

  Kaip jūs elgsitės šioje situacijoje? Kokie žingsniai padėtų pataisyti padėtį?

 • Eina tretieji jūsų 6 metų trukmės projekto metai. Jūs priėmėte naują techninį vadovą, kuris, vos tik pradėjęs dirbti, prieštarauja savo pirmtakų sprendimams.

  Kaip jūs išspręsite šį nuomonių konfliktą?

 • Kompanija, kurią projekto komanda pasirinko savo kolekcijos internete priežiūrai, sustabdė veiklą.

  Ką reikėtų padaryti, kad kolekcija būtų perkelta į kito paslaugos teikėjo aplinką?

Prev Next
Danger Cards
 • Kolekcijos savininkas ir skaitmeninės priežiūros specialistas nesutaria. Savininkas yra sunerimęs, kad skaitmeninimas gali pakenkti kolekcijai.

  Surenkite projekto dalyvių susitikimą ir praleiskite ėjimą.

 • Deja, įpusėjus projekto vykdymo laikui jo finansavimas nutraukiamas.

  Eikite atgal į PRADŽIĄ ir pradėkite rašyti naują paraišką finansavimui.

 • Naujam komandos nariui trūksta įgūdžių, o jūsų biudžete nenumatytos išlaidos kvalifikacijai kelti.

  Susitikite su aukštesnio lygio vadovybe ir praleiskite ėjimą.

 • O, varge, skaitmeninimą atliko kompanija, kuri taikė tik minimalius standartus. Perkeliant objektų turinį į archyvimo duomenų saugyklą reikės papildomai sukurti metaduomenis.

  Praleiskite ėjimą.

 • Jūsų darbo užmokesčio biudžetas buvo sumažintas ir jūs turite atleisti vieną komandos narį.

  Reikia paprašyti jūsų komandos nario iš dešinės grįžti atgal į PRADŽIOS langelį.

 • Jūsų projekto tinklalapis nebeveikia.

  Praleiskite kitą ėjimą, kol išspręsite susidariusią problemą.

 • Finansavimo paraiška buvo atmesta.

  Grįžkite atgal į PRADŽIĄ.

Prev Next

Dažniausiai užduodami klausimai

Kaip žaidžiamas šis žaidimas?

Visą informaciją apie žaidimo metodiką ir kaip organizatoriai turėtų pasiruošti žaidimui, galite rasti dokumente „Apie CURATE PDF“, esančiame žaidimo atsisiuntimų pakete.

Kaip galima šį žaidimą panaudoti mokymuose ar seminaro metu?

Žaidimą gali atsisiųsti projekto DigCurV Tinklo nariai. Jei jus domina žaidimas, prisijunkite prie tinklo ir jums bus suteikta galimybė atsisiųsti visą žaidimui reikalingą medžiagą.

Kokių reikmenų man gali prireikti?

Pirmiausia, prieš pradėdami žaisti jūs turėtumėte atsisiųsti žaidimo lentos piešinį ir žaidimo korteles (tris rinkinius – „DigCurV“, „Perspėjimas – Saugokitės skaitmeninio išsaugojimo spragų!“ ir „Pavojus – Jūs pakliuvote į skaitmeninio išsaugojimo spragą!“) bei juos atspausdinti. Taip pat jums reikės atsisiųsti ir atspausdinti šiuos dokumentus: „Žaidimo eiga ir taisyklės“, „Užrašų lapas“ ir „Baigiamieji klausimai“. Esame parengę pristatymą „Susipažinkite – žaidimas CURATE“, kurį atsisiuntę galėsite žaidimą pristatyti žaidėjams. Dokumente „Apie CURATE“ rasite reikalingas nuorodas tinkamam inventoriui įsigyti ir žaidimo spausdinimo specifikacijas.

Kam naudojamas užrašų lapas?

Užrašų lapas naudojamas siekiant užfiksuoti pagrindines diskusijos temas ir minčių lietų, vykstantį žaidimo metu, kuriuos skatina „DigCurV“ ir „Perspėjimas – Saugokitės skaitmeninio išsaugojimo spragų!“ kortelės. Projekto DigCurV komanda prašo tų, kurie naudoja žaidimą mokymų metu, pasidalinti užrašų lapų informacija (anonimiškai), kad žaidimo metu gautos pastabos ir iškeltos idėjos galėtų būti atspindėtos projekto rezultatuose.

Kiek žmonių gali žaisti?

Tinkamiausias žaidėjų skaičius – nuo 4 iki 6 žaidėjų, iš kurių vienas paskiriamas moderatoriumi (asmuo, kuris pradeda diskusiją ir užtikrina, kad visi žaidėjai turėtų progą pasisakyti). Vienu metu gali būti žaidžiama tiek partijų, kiek numato organizatoriai.

Kokia vidutinė žaidimo trukmė?

Žaidimas, kurį žaidžia 5–6 žaidėjai, gali užtrukti 45 minutes. Laimėtojui pasiekus paskutinį žaidimo langelį, jis gali pradėti žaidimą iš naujo pereidamas į langelį PRADŽIA arba tiesiog stebėti toliau žaidžiančius kolegas, dalyvauti grupės pokalbyje, paskatintame žaidimo specifikos.

Ar galima atspausdinti žaidimo medžiagą pačiam?

Žaidimo lentą reikia spausdinti ant didelio formato specialaus popieriaus, taigi geriausia yra kreiptis į spaudos įmonę, kad lenta būtų tinkamai atspausdinta. Tačiau žaidimo kortelės ir A4 formato dokumentai gali būti spausdinami įprastu spausdintuvu. Detalesnė informacija pateikiama dokumente „Apie CURATE“.

Kuo skiriasi „Perspėjimas – Saugokitės skaitmeninio išsaugojimo spragų!“ ir „Pavojus – Jūs pakliuvote į skaitmeninio išsaugojimo spragą!“ kortelės?

Kortelės „Perspėjimas – Saugokitės skaitmeninio išsaugojimo spragų!“ kelia svarbius klausimus, susijusius su praktiko vykdomomis skaitmeninės priežiūros veiklomis ir skatina diskusiją bei sprendimų paiešką. Tuo tarpu kortelės „Pavojus – Jūs pakliuvote į skaitmeninio išsaugojimo spragą!“ pateikia žaidėjams sudėtingesnius klausimus ir situacijas, susijusius su skaitmenine priežiūra, ir liepia grįžti į PRADŽIOS langelį arba praleisti kitą ėjimą.

Autorių teisės ir žaidimo panauda?

Projektas DigCurV yra žaidimo CURATE autorių teisių turėtojas. Jūs galite dalytis žaidimo medžiaga ir pačiu žaidimu laikydamiesi žemiau išdėstytų sąlygų. Mes prašome jūsų priskirti žaidimą DigCurV ir juo dalytis laikantis tų pačių sąlygų. Jeigu norite žaidimą ir jo medžiagą išversti arba galvojate jį panaudoti savo tikslams, prašytume su mumis susisiekti ir gauti leidimą. Bet kokius žaidimo rezultatus prašytume platinti laikantis tos pačios licencijos ir sąlygų.