Šaltiniai / Home page - DigCur

Šaltiniai

Mokymų programos modelis

Modelis apibrėžia atskiras kompetencijų schemas, kurios atitinka konkrečios skaitmeninės priežiūros specialistų kategorijos – vadovo, vadybininko ir praktiko - poreikius.

Kvalifikacijos tobulinimo galimybių tyrimas ir vertinimo schema

Mokymų poreikio tyrimas

Suinteresuotų šalių atstovų susitikimas

Nacionaliniai susitikimai

International meetings

Final Report and Conference Proceedings

To view the report with working links to all the conference papers please download the zip package and extract the two files into the same folder.

DigCurv apžvalga 

Kate Fernie (MDR)  prezentacija

Atsisiųsti prezentaciją