Partneriai steigėjai / Apie / Home page - DigCur

Partneriai steigėjai

Skaitmeninio Renesanso fondas (FRD) – Naujos technologijos kultūros paveldui, Italija

FRD Logo

Fondas siekia populiarinti informacinių ir ryšių technologijų taikymą kultūros paveldo plėtrai per inicijuojamus mokslinius tyrimus, konsultacijas, dokumentavimą, populiarinimą, švietimą, sklaidą ir bendradarbiavimą su kitomis institucijomis. Dalyvaudamas DigCurV projekte FRD teikia informaciją apie skaitmeninės priežiūros specialistų kvalifikacijos tobulinimo padėtį Italijoje, prisideda prie mokymų analizės bei mokymų programos rengimo, dalijasi savo resursais ir gerąja praktika, organizuoja fokus grupių susitikimus, mokomuosius seminarus Italijoje bei yra atsakingas už baigiamosios projekto konferencijos rengimą Florencijoje. 
www.rinascimento-digitale.it
Contact

Giotingeno universiteto Viešosios teisės fondas / Giotingeno valstybinė ir universiteto biblioteka (SUB), Vokietija

SUB Logo 2

Tarptautiniu mastu pripažintas universitetas didžiausią dėmesį skiria moksliniams tyrimams ir moksliniais tyrimais pagrįstiems mokymams. Jis išsiskiria savo prioritetinių mokslinių tyrimų sričių kokybe ir disciplinų, ypač humanitarinių mokslų, įvairove. DigCurV projekte Giotingeno biblioteka, panaudodama savo žinias ir patirtį vykdant mokymo ir šviečiamąją veiklas nestor , DigitalPreservationEurope  ir PARSE.Insight  projektuose, atlieka skaitmeninės priežiūros specialistų mokymų apžvalgą. 
www.sub.uni-goettingen.de 

Glasgo universiteto Humanitarinių mokslų pažangių technologijų institutas (HATII), Jungtinė Karalystė

Hatii Logo

Vienas iš  pirmaujančių pasaulyje humanitarinių mokslų srities skaitmeninių dokumentų informacijos studijų centrų. HATTI vykdydamas mokslinius tyrimus vadovaujasi tarptautiniu ir tarpdisciplininiu požiūriu ir yra ypač stiprus skaitmeninių išteklių valdymo ir saugojimo, įrašų ir informacijos vadybos, kultūros paveldo informatikos ir resursų pateikimo (atskleidimo) teorijos srityje. Projekto metu HATII informuos apie skaitmeninės priežiūros specialistų kvalifikacijos tobulinimo kursų padėtį Jungtinėje Karalystėje, prisidės prie siūlomų kursų, mokymų programos, resursų ir gerosios praktikos analizės, vykdys fokus grupės susitikimą Jungtinėje Karalystėje, vadovaus 4-ajam projekto veiklos paketui, skirtam koordinuoti mokymų programos ir aiškinamojo dokumento sukūrimą, identifikuojant svarbiausias kompetencijas ir įgūdžius, bei pateikiant skaitmeninės priežiūros specialistų kvalifikacijos tobulinimo programos modelį. HATII taip pat organizuos nacionalinį pedagogų, suinteresuotų asmenų ir praktikų susitikimą projekto rezultatams aptarti ir prisidės prie galutinės projekto ataskaitos parengimo bei DigCurV konferencijos organizavimo.
www.gla.ac.uk/departments/hatii
Contact

Muziejaus ir bibliotekos paslaugų institutas (IMLS), JAV

IMLS Logo

JAV federalinė agentūra, dirbanti tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygiu su JAV valstybinėmis ir vietinėmis institucijomis siekdama palaikyti paveldo, kultūros ir žinių sritis, stiprinti mokymąsi ir inovacijas, remti bibliotekų, archyvų ir muziejų specialistų profesinį tobulėjimą. Kiekvienais metais per siūlomas stipendijų programas ir publikacijas, nacionalines ir tarptautines konferencijas, seminarus ir kitas veiklas  IMLS bendradarbiauja su tūkstančiais JAV muziejų ir bibliotekų. Jos vykdoma 21-ojo amžiaus bibliotekininko programa  remia bibliotekininkų ir archyvistų ugdymą bei profesinį tobulėjimą. IMLS skirtos stipendijos paskatino naujos mokymų programos sukūrimą bibliotekų ir informacijos mokslų magistrams bei doktorantams, elektroninio sertifikavimo programas ir plataus spektro profesinio tobulėjimo kursus bibliotekininkams bei archyvistams, padedančius atnaujinti įgūdžius naujoje skaitmeninės priežiūros aplinkoje. IMLS Nacionalinė vadovų stipendijų programa finansuoja skaitmeninės priežiūros mokslinių tyrimų ir plėtros projektus.
www.imls.gov

MDR, Jungtinė Karalystė

MDR Logo

MDR – vadovaujantis projektui partneris, dirbantis kartu su bibliotekomis, archyvais, muziejais, informacijos paslaugų teikėjais ir kitomis kultūros paveldo bei švietimo organizacijomis, bei turintis patirties naujų projektų kūrime, sudarant projektų parnerystę ir tinklus, taip pat dirbantis su Europos programomis ir finansuojančiomis institucijomis. MDR koordinuos ir valdys DigCurV projektą, bus atsakingas už jo sklaidą, sukurs bei projekto metu prižiūrės jo tinklalapį. 
www.mdrpartners.com

Toronto universiteto Informacijos fakultetas, Kanada 

uToronto Logo

Informacijos mokykla (iSchool) yra profesinis ir mokslinių tyrimų fakultetas, kuris ugdo įvairių informacijos sričių lyderius. Mokykla siūlo Informacijos ir muziejininkystės studijų programas, vykdo inovatyvius mokslinių tyrimų projektus, rengia konferencijas ir kitus renginius. Čia vykdoma didžiausia Kanadoje informacijos studijų tęstinio mokymo programa, siūlanti mokymus tokiose srityse kaip informacijos architektūra, įrašų valdymas, taksonomija ir metaduomenys, vadyba. Tai pirmas Kanadoje skaitmeninės priežiūros institutas, oficialiai pradėjęs savo veiklą 2010 m. birželį. Fakultetas yra tarptautinės mokslinius tyrimus vykdančių informacijos mokyklų federacijos iSchool Caucus narys.
www.ischool.utoronto.ca

Dublino Trejybės koledžas, Airija

Trinity College Dublin Logo
LRH Logo

Tai seniausias Airijos universitetas, įkurtas 1592. Čia įsikūrusi didžiausia mokslinė biblioteka, per metus sulaukianti apie 10 000 lankytojų ir sauganti unikalias kolekcijas ir dokumentus, tokius kaip Kelso knyga ar Jungtinės Karalystės autorių teisių biblioteka. Dublino Trejybės koledže yra menų ir humanitarinių mokslų tyrimų institutas, kuris skatina ir puoselėja pažangius tarpdisciplininius mokslinius tyrimus įvairiose menų ir humanitarinių mokslų srityse. Šio instituto vaidmuo projekte yra organizuoti ir vesti seminarus, simpoziumus, vasaros mokyklas ir kitas veiklas humanitarinių mokslų skaitmeninių dokumentų ir susijusių technologijų srityse; kurti apklausas, atlikti fokus grupių tyrimus, suburti suinteresuotus asmeninis ir politikus DigCurV tikslų palaikymui. 
www.tcd.ie/longroomhub
Contact

Vilniaus Universiteto Biblioteka (VUB), Lietuva

VUB Logo

Vilniaus universiteto biblioteka turi daugiau nei 26 000 skaitytojų ir daugiau kaip 5 milijonus dokumentų nuo 13 a. iki šių dienų. Bibliotekos misija  – dalyvauti informacinės visuomenės kūrime, ugdyti universiteto bendruomenę atrasti ir kūrybiškai naudoti informacijos resursus, padėsiančius paruošti aukštos kvalifikacijos specialistus; kaupti, saugoti ir aktualinti dokumentinį paveldą. VUB vadovaus tyrimui, siekdama išsiaiškinti, aprašyti ir išanalizuoti dabar siūlomus  skaitmeninės priežiūros specialistų kvalifikacijos tobulinimo kursus, mokymų programas bei resursus.  VUB pateiks atlikto tyrimo rezultatų apžvalgą, vykdys fokus grupių susitikimus Lietuvoje, prisidės prie šios srities mokymų kultūros sektoriuje poreikio tyrimo įgyvendinimo, organizuos mokymus ir prisidės prie mokymų programos kūrimo.  VU biblioteka taip pat organizuos susitikimą Baltijos šalių dėstytojams, suinteresuotiems asmenims ir praktikams, skirtą DigCurV rezultatų aptarimui, bei prisidės prie sklaidos veiklų ir baigiamosios projekto konferencijos organizavimo.
www.mb.vu.lt
Contact

Skaitmeninio išsaugojimo koalicija (DPC)

DPC Logo

Skaitmeninio išsaugojimo koalicija   yra ne pelno siekianti organizacija, kurios svarbiausias tikslas – didinti žinomumą apie skaitmeninių objektų išsaugojimo svarbą. Koalicija buvo įkurta 2001 m. siekiant skatinti bendrus veiksmus, užtikrinančius skubių problemų, susijusių su skaitmeninių resursų Jungtinėje Karalystėje išsaugojimu, sprendimą, ir dirbti su kitomis institucijomis tarptautiniu mastu apsaugant mūsų globalią skaitmeninę atmintį ir žinias.
http://www.dpconline.org/

Nestor kvalifikacijos konsorciumas 

nestor logo

Nestor kvalifikacijos konsorciumas yra pagrįstas Supratimo memorandumu, pasirašytu vokiškai kalbančiose šalyse (Austrija, Vokietija ir Šveicarija) tarp aukštojo ir aukštesniojo mokslo institucijų, kuris siekia ugdyti kvalifikaciją, reikalingą skaitmeninės priežiūros srityje. Konsorciumas yra Vokietijos skaitmeninio išsaugojimo kompetencijos tinklo nestor dalis. Bibliotekos, archyvai, muziejai ir geriausi ekspertai nestor konsorciume dirba kartu norėdami užtikrinti skaitmeninių resursų prieigą ir ilgalaikį išsaugojimą. Tai bendradarbiavimo asociacija, kuriai priklauso skirtingų sričių partneriai vienijami vieno dalyko – „skaitmeninio išsaugojimo“. 
http://nestor.sub.uni-goettingen.de/education/index.php?lang=en