Apie / Home page - DigCur

Apie

Projektas Skaitmeninės priežiūros specialistų kvalifikacijos tobulinimas Europoje 

Pradėtas vykdyti Europos Komisijos Leonardo da Vinci programme  finansuojamas projektas DigCurV , siekiantis sukurti skaitmeninės priežiūros specialistų kvalifikacijos tobulinimo programą.

Pastaraisiais metais skaitmeninimo veikla Europoje labai išsiplėtė. Informacinių technologijų vystymasis ir sparti kaita pateikia naujus iššūkius kultūros institucijoms, atsakingoms už skaitmeninių kolekcijų priežiūrą ir ilgalaikį išsaugojimą. Vienas iš tokių iššūkių - užtikrinti, kad darbuotojams bus prieinami reikalingi mokymai. DigitalPreservationEurope  projekto rėmuose parengta Rinkos ir tendencijų analizės ataskaita  rodo, kad skaitmeninis išsaugojimas institucijose tampa vienu iš pagrindinių strateginių prioritetų – jos vis geriau supranta skaitmeninių resursų trapumą ir jiems gresiantį pavojų.

DigCurV  sieks išsiaiškinti kvalifikacijos kėlimo ir mokymų, kurie padėtų bibliotekų, archyvų, muziejų ir kitų kultūros institucijų skaitmeninės priežiūros specialistams įgyti naujų žinių, būtinų ilgalaikiam skaitmeninių kolekcijų išsaugojimui, prieinamumą ir jų teikiamas galimybes.

Trisdešimties mėnesių trukmės projektas identifikuos, išanalizuos ir trumpai apibūdins dabar egzistuojančias mokymosi galimybes ir metodologijas, apžvelgs šio sektoriaus mokymosi poreikius, nustatydamas pagrindinius skaitmeninės priežiūros specialistų gebėjimus ir įgūdžius. Taip pat bus sukurta programa, vėliau tapsianti mokymų pagrindu. Projekto metu sukurtą programą išbandys ir įvertins suinteresuoti asmenys. Siekiant didinti mokymų programos žinomumą ir populiarinti jos naudojimą, rezultatai bus išsamiai pristatyti politikams ir sprendimus priimantiems vadovams  baigiamojoje projekto konferencijoje.

DigCurV  projektas vienija Europos, Kanados ir JAV organizacijas, turinčias didelę tarptautinio bendradarbiavimo patirtį skaitmeninių bibliotekų ir skaitmeninio išsaugojimo srityje.

Projekto partnerių steigėjų sąrašas

Kontaktai

Jei turite kokių nors klausimų ar komentarų, maloniai prašome kreiptis.