Oprichtingspartners / Over ons / Home page - DigCur

Oprichtingspartners

Fondazione Rinascimento Digitale (FRD), Digital Renaissance Foundation – New Technologies for Cultural Heritage, Italië 

FRD Logo

De stichting wil de toepassing van informatie- en communicatietechnologie bevorderen bij de  waardebepaling van het cultureel erfgoed. Zij wil dit realiseren door activiteiten op het gebied van onderzoek, consultancy, documentatie en promotie, educatie en verspreiding en in samenwerking met andere instellingen,

De rol van FRD in DigCurV omvat onder meer verslaglegging over de status van professionele opleidingen in digitale duurzaamheid in Italië en het bijdragen aan de analyse van opleidingen, curricula, bronnen en best practices  , het organiseren van bijeenkomsten en workshops van de   focus group in Italië alsmede het begeleiden van de slotconferentie en –rapportage in Florence.

www.rinascimento-digitale.it
Contact

Georg-August-Universität Göttingen Stiftung Öffentlichen Rechts \ Goettingen State and University Library (SUB), Germany 

SUB Logo 2

Bij deze  internationaal gerenommeerde universiteit wordt zowel de nadruk op gelegd op onderzoek als op onderwijs dat op onderzoek is gebaseerd. De universiteit onderscheidt zich door de kwaliteit van zijn hoofdonderzoeksgebieden en diversiteit van disciplines, in het bijzonder in de geesteswetenschappen. In het kader van het DigCurV project neemt SUB het voortouw bij onderzoek naar opleidingen in de sector, waarbij gebruik wordt gemaakt  van haar ervaring en kennis op het gebied van training en opleidingsactiviteiten die zij heeft opgedaan bij het Nestorproject, bij training in DigitalPreservationEurope en als partner van het PARSE Insight Project.
www.sub.uni-goettingen.de

Humanities Advanced Technology Institute (HATII) at University of Glasgow, UK

Hatii Logo

Eén van de leidende centra in de wereld voor informatiestudies in de digitale humaniora. HATII benadert onderzoek op een interdisciplinaire en internationale wijze en is bijzonder sterk op het gebied van theoretische benadering van informatie over, management en conservering van digitale assets, records en inforrmatie management, cultureel erfgoed informatica en het opsporen van bronnen.

HATII zal rapporteren over de status van professionele opleidingen in behoud en beheer van digitale collecties binnen het Verenigd Koninkrijk, zal bijdragen aan de analyse van opleidingen, curricula, bronnen en best practices, organiseert focus group bijeenkomsten in het Verenigd Koninkrijk, zal werkpakketleider zijn  van WP4 voor de coördinatie van het ontwerp van een eerste opzet voor een curriculum en portfolio document waarin vaardigheden en basiscompetenties worden geïdentificeerd en een kader wordt ontwikkeld waarbinnen professionele opleidingen in digitale conservering ontwikkeld kunnen worden. HATII zal ook een nationale bijeenkomst organiseren van opleiders, stakeholders en praktijkmensen waarin discussies zullen worden gevoerd over de resultaten die uit het project voortkomen en zal bijdragen aan het eindrapport en de DigCurV conferentie.

www.gla.ac.uk/departments/hatii
Contact

Institute of Museum and Library Services (IMLS), USA

IMLS Logo

Een Amerikaans nationaal agentschap dat op nationaal en internationaal niveau werkzaam is en met Amerikaanse staats- en regionale instellingen samenwerkt om erfgoed, cultuur en kennis duurzaam te behouden; om leren en innovatie te stimuleren en professionele ontwikkeling te ondersteunen binnen de bibliotheek-, archief- en museumsector. IMLS bereikt elk jaar duizenden Amerikaanse bibliotheken en musea via subsidieprogramma’s, publicaties, nationale en internationale conferenties, workshops en andere activiteiten. Het 21st Century Librarian programma ondersteunt educatie en professionele ontwikkeling van bibliothecarissen en archivarissen. De beurzen van het IMLS hebben de ontwikkeling gestimuleerd van nieuwe curricula in digitale conservering bij academische opleidingen voor bibliotheek- en informatiewetenschap, van gecertificeerde online  trainingen en van een breed scala aan cursussen ten behoeve van professionele ontwikkeling van bibliotheekmedewerkers en archiefmedewerkers in de praktijk, zodat zij hun vaardigheden binnen de nieuwe omgeving van digitale duurzaamheid up-to-date kunnen houden. Het National Leadership Grants programma van IMLS financiert onderzoeks- en ontwikkelprojecten in digitale conservering. 
www.imls.gov

MDR, UK

MDR Logo

Een leidend samenwerkingsverband van specialisten, dat tevens samenwerkt met bibliotheken, archieven, musea, informatiediensten en andere organisaties in de cultureel erfgoed- en educatiesector. Met een indrukwekkende staat van dienst op het gebied van het creëren van nieuwe projecten, projectpartnerschappen en -netwerken, en het werken met Europese programma’s en subsidieverstrekkers, zal MDR gedurende de looptijd van het DigCurV project zorgen voor het algemene projectmanagement, disseminatieactiviteiten begeleiden en de webomgeving beheren. 
www.mdrpartners.com

Faculty of Information at the University of Toronto (uToronto), Canada

uToronto Logo

The iSchool is een professionele onderzoeksfaculteit die leiders in het informatieveld opleidt. De School biedt programma’s op het gebied van informatie en museumstudies aan, leidt innovatieve onderzoeksprojecten en verzorgt conferenties en bijeenkomsten. De iSchool huisvest Canada's grootste doorlopende educatieprogramma op het gebied van Informatie, en biedt cursussen in uiteenlopende onderwerpen aan zoals informatie-architectuur, records management, taxonomieën en metadata en management. Het Digital Curation Institute van de iSchool werd officieel gelanceerd in juni 2010 en is het eerste in Canada. The iSchool is lid van de international federatie van op onderzoek gebaseerde informatie-opleidingen, the iSchools Caucus.
www.ischool.utoronto.ca

Trinity College Dublin, Ireland

Trinity College Dublin Logo
LRH Logo

In Ierlands oudste universiteit, opgericht in 1592, is een belangrijke onderzoeksbibliotheek gevestigd. Met zijn unieke collectie, die varieert van het Book of Keels tot een bibliotheek over auteursrecht voor de UK, trekt de bibliotheek 10.000 externe bezoekers per jaar. The Long Room Hub is het onderzoeksinstituut voor kunst en humaniora van het Trinity College in Dublin, dat tot doel heeft innovatief interdisciplinair onderzoek binnen het hele spectrum van kunst en humaniora bij Trinity aan te moedigen en op de agenda te houden.  In het kader van het DigCurVproject zal The Long Room Hub workshops, symposia, summerschools en andere outreach activiteiten op het gebied van de digitale humaniora en gerelateerde technologieën organiseren en leiden, surveys opzetten, focusgroepen begeleiden, alsmede beleidsmakers en stakeholders samenbrengen om de doelstelling van DigCurV te helpen verwezenlijken.
www.tcd.ie/longroomhub
Contact

Vilniaus Universiteto Biblioteka (VUL), Lithuania

VUB Logo

De community heeft meer dan 26.000 lezers en meer dan 5 miljoen items daterend van de 13e eeuw tot hedendaags .  De VUL wil bijdragen aan de creatie van een informatiemaatschappij, wil de universiteitsgemeenschap faciliteren in het raadplegen van informatiebronnen teneinde hooggekwalificeerde specialisten af te leveren en wil documentair erfgoedinformatie verzamelen, beheren en publiek toegankelijk maken. VUL zal een leidende rol spelen bij het ontwerpen en begeleiden van een survey met als doel  om opleidingsmogelijkheden, curricula en beschikbare bronnen voor professionele training in digitale duurzaamheid in kaart te brengen, te documenteren en te analyseren. VUL zal over de bevindingen van dit onderzoek rapporteren, zal bijeenkomsten voor focusgroepen in Litouwen organiseren, zal  surveys onder stakeholders ondersteunen over opleidingsbehoeften binnen de culturele sector, zal een training workshop organiseren en bijdragen aan de ontwikkeling daarvan. Tevens zal VUL een bijeenkomst organiseren voor de opleiders, stakeholders en praktijkmensen uit de Baltische staten om resultaten uit het DigCurVproject te bespreken en om bij te dragen aan de verspreiding daarvan en aan de slotconferentie
www.mb.vu.lt
Contact

Digital Preservation Coalition (DPC)

DPC Logo

DPC is een not-for-profit ledenorganisatie met als belangrijkste doel het creëren van bewustzijn voor het belang van het duurzaam behoud en beheer van digitaal materiaal. DPC werd in 2001 opgericht om gezamenlijk actie te ondernemen en aandacht te vragen voor de urgente problemen bij het veiligstellen van digitale bronnen in het Verenigd Koninkrijk en tevens om internationaal samen te werken aan de duurzame conservering van digitale kennisbronnen en het digitale geheugen van de wereld. 
http://www.dpconline.org/

The nestor qualification consortium

nestor logo

The nestor qualification consortium is gebaseerd op een Memorandum of Understanding tussen Hoger onderwijs en Bijscholingsinstellingen in de Duitstalige landen (Oostenrijk, Duitsland, Zwitserland) dat tot doel heeft om  kwalificaties te versterken met betrekking tot digitale duurzaamheid. Het consortium maakt deel uit van Nestor the German competence network for digital preservation. Bibliotheken, archieven, musea en leidende experts werken in Nestor samen aan duurzaam beheer en toegankelijkheid van digitale data. Dit samenwerkingsverband  omvat partners uit diverse werkterreinen, die echter allen op een of andere manier verbonden zijn met het onderwerp digitale duurzaamheid.

http://nestor.sub.uni-goettingen.de/education/index.php?lang=en