Over ons / Home page - DigCur

Over ons

Project Training voor professionals in e-conservering  in Europa

DigCurV, een door het Leonardo da Vinci programme  van de Europese Commissie gefinancierd project dat tot doel heeft het ontwikkelen van een professioneel kader voor opleidingen in digitale duurzaamheid, is vandaag van start gegaan.

De digitale sector in Europa is de laatste jaren sterk gegroeid.  Door de elkaar snel opvolgende ontwikkelingen en veranderingen in de informatietechnologie, worden culturele organisaties die belast zijn met het beheer en duurzaam bewaren van digitale collecties, voor grote uitdagingen geplaatst.  Een daarvan is het zoeken naar de juiste opleidingen voor hun personeel. Uit een markt- en trendanalyse rapport dat is samengesteld door DigitalPreservationEurope valt op te maken dat digitale duurzaamheid voor instellingen één van de belangrijkste beleidsprioriteiten aan het worden is: de instellingen zijn zich er in toenemende mate van bewust dat digitale bronnen kwetsbaar zijn en risico lopen.

DigCurV richt zich op de beschikbaarheid van professionele opleidingen voor e-conservatoren in bibliotheken, archieven, musea en andere erfgoedinstellingen die nieuwe, essentiële vaardigheden moeten ontwikkelen om digitale collecties duurzaam te beheren en te behouden.

De looptijd van het project bedraagt dertig maanden. Gedurende het project zullen bestaande opleidingsmogelijkheden en methodologieën worden geïnventariseerd, geanalyseerd en beschreven, zal onderzoek worden uitgevoerd naar de  opleidingsbehoeften in de sector en zullen de vereiste basisvaardigheden en competenties voor e-conservatoren worden vastgesteld. Het doel van het project is om een opleidingskader te ontwikkelen van waaruit in de toekomst de trainingen ontwikkeld kunnen worden. Tijdens het project zal dit kader door stakeholders getest en geëvalueerd worden en zullen de resultaten op grote schaal worden verspreid. In een slotconferentie, georganiseerd voor beleidsmakers en beslissers, zal het kader worden gepresenteerd om dit te promoten en het gebruik ervan te stimuleren.

DigCurV brengt organisaties in Europa, Canada, en de VS samen die op internationaal niveau veel ervaring hebben met digitale bibliotheken en digitale duurzaamheid.

Zie oprichtingspartners

Contact

Neem gerust contact op als u een vraag of een opmerking heeft.